PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest metodą leczenia polegającą na celowym i zaplanowanym oddziaływaniu psychologicznym na pacjenta. Wymaga od pacjenta wzięcie odpowiedzialność za swoje życie i znalezienie klucza do rozwiązania swoich problemów. Terapeuta ma zadanie pomóc w znalezieniu tego klucza, lecz decyzja o jego użyciu pozostaje po stronie pacjenta.

Zaburzenia lękowe

 • nerwica lękowa i lęk wolno-płynący, a także tzw. nerwice somatyczne,
 • fobie proste, fobia społeczna, lęk społeczny,
 • nerwica natręctw,
 • różnego rodzaju lęki, których doświadczają państwo w życiu m.in lęk przed porażką,

Zaburzenia nastroju

 • depresja,
 • depresja i zaburzenia nastroju u nastolatków
 • choroba dwubiegunowa tzw. CHAD,
 • depresja sezonowa
 • hipomania,

Zaburzenia osobowości

 • Osobowość chwiejna i osobowość borderline,
 • osobowość narcystyczna,
 • osobowość lękowa, anankastyczna, unikająca,
 • osobowość zależna,
 • osobowość schizoidalna, paranoiczna,
 • niezdiagnozowane dysfunkcje charakteru nad którymi Klient chciałby popracować

Uzależnienia od używek, syndrom DDA

 • uzależnienie od alkoholu i używek,
 • syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika,
 • współuzależnienie,

Uzależnienia behawioralne

 • uzależnienie od hazardu i gier komputerowych,
 • mitomania – uzależnienie od kłamstwa,
 • pracoholizm,
 • Inne niepokojące Klienta nadmierne przywiązania ,
 • sexoholizm,
 • kompulsywne zajadanie,

Niska samoocena, brak pewności siebie

 • obniżona samoocena,
 • brak pewności siebie,
 • trudności w zakresie wystąpień publicznych,
 • niska asertywność – nieumiejętność odmawiania.

Zaburzenia odżywiania

 • anoreksja, ortoreksja,
 • bulimia,
 • nadmierne objadanie się oraz otyłość,
 • nieracjonalne odżywianie się,

Zaburzenia neurorozwojowe i spektrum autyzmu

 • zespół ADD
 • zespół ADHD
 • zespół Aspergera
 • autyzm

Agresja, impulsywność, chwiejność emocjonalna

 • chwiejność emocjonalna,
 • zachowania agresywne oraz impulsywne,
 • bierna agresja (złośliwość, zazdrość, nadmiernie sarkastyczna postawa życiowa
 • autoagresja

Zaburzenia psychosomatczne i bóle o podłożu psychicznym

 • tzw. „nerwice somatyczne – „nerwica żołądka”, „nerwica serca”,
 • wspomaganie leczenia zaburzeń o współwystępującej etiologii psychologicznej tj. zespół jelita drażliwego, sibo, tężyczka jawna oraz utajona, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca, choroby autoimunologiczne
 • praca z przewlekłym bólem o nieznanej etiologii

Problemy partnerskie małżeńskie i rodzinne

 • terapia partnerska ,
 • terapia systemowa rodzin,
 • konflikty w związku,
 • zaburzenia relacji rodzinnych,

Trudności związane z macierzyństwem

 • trudności z zajściem w ciążę
 • wsparcie psychologiczne kobiet w ciąży
 • depresja poporodowa
 • praca z młodymi mamami

Trudności wychowawcze

 • zaburzenia komunikacji rodzic – dziecko
 • trudności wychowawcze

PTSD (syndrom stresu postraumatycznego)

 • praca z traumą,
 • stres po wydarzeniach trudnych,
 • nawracające koszmary senne po przeżytej traumie,
 • pomoc ofiarom przemocy

Zaburzenia psychotyczne

Wspomagająco jako uzupełnienie niezbędnej farmakoterapii:

 • CHAD,
 • schizofrenia oraz zespoły paranoiczne,
 • praca z rodzinami osób chorych,

Psychoterapia – co to takiego?

Psychoterapia jest naukowo potwierdzoną metodą leczenia zaburzeń zaburzeń psychicznych takich jak między innymi depresja , zaburzenia lekowe ( popularnie nazywane nerwicami ) zaburzenia osobowości, bezsenność, uzależnienia czy PTSD. Zastosowanie znajduje także w zakresie pomocy pacjentom borykającymi się z problemami takimi jak: trudności relacyjne, niska samoocena, wypalenie zawodowe, czy kryzysy życiowe. Psychoterapia opiera się na teoriach opisujących funkcjonowanie ludzkiej psychiki, niektóre nurty łączą psychologiczny opis psychiki człowieka z uwzględnieniem fizjologicznych podstaw funkcjonowania człowieka.

Jak wygląda psychoterapia?

Spotkania odbywają się zwykle w systemie cotygodniowym , jednak czasami probloem z jakim zgłasza się pacjent wymaga spotkań częstszych ( np. 2 razy w tgodniu) . Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 45 b- 50 minut, psychoterapia par to spotkania około 90 minutowe.
Podstawowym narzędziem jakim posługuje się psychoterapeuta jest rozmowa oparta na zaufaniu oraz otwartości. Terapeuta zadaje pytania, kóre pomagają pacjentowi w szerszym spojzreniu na problem, co pociąga za sobą reinterpretację oraz zmianę na poziomie emocji aż w końcu zmiane wzroców funkcjonowania . W zależności od nurtu w jakim pracuje psychoterapeuta może korzystać także z kwestionariuszy, zdjęć , grafik, nagrań, zadań domowych. Metoda pracy z pacjentem dobierana jest w odpowiedzi na problem z jakim zgłasza się pacjent.

Z jakich form psychoterapi mogą Państwo skorzystać w naszej poradni?

 • psychoterapia poznawczo – behawioralna ( wraz z terapia act czy terapia schematów)
 • psychoterapia psychodynamiczna
 • psychoterapia systemowa
 • psychoterapia par
 • psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu
 • Jeśli mają Państwo wątpliwości jaka forma psychoterapii byłaby najodpowiedniejsza psycholog na pierwszej wizycie diagnostycznej zaproponuje konkretny nurt pracy.

KRYZYSY ŻYCIOWE

Związane ze zmianą sytuacji życiowej, emocjonalne zaburzenia u kobiet w ciąży i młodych mam. Każda sytuacja powodująca u Pacjenta przedłużający się dyskomfort, może wymagać pomocy psychologa.

Gwarantujemy pełne wsparcie psychologiczne oraz szybką interwencję kryzysową.

KRYZYSY ŻYCIOWE

Związane ze zmianą sytuacji życiowej, emocjonalne zaburzenia u kobiet w ciąży i młodych mam. Każda sytuacja powodująca u Pacjenta przedłużający się dyskomfort, może wymagać pomocy psychologa.

Gwarantujemy pełne wsparcie psychologiczne oraz szybką interwencję kryzysową.