justyna-goldman-x

PSYCHOTERAPEUTA CERTYFIKOWANY

Justyna Goldman

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą certyfikowanym. W mojej pracy wykorzystuję nurt poznawczo-behawioralny, u którego postawy leży założenie, że zmiana sposobu myślenia pozytywnie wpływa na nastrój i zachowanie. Szczególnie cenię relację terapeutyczną opartą na współpracy. Wierzę, że pomaga ona we wprowadzaniu zmian w życiu i osiąganiu wyznaczonych celów. Jako główny cel stawiam sobie pomoc osobom doświadczającym różnych trudności w poprawie jakości ich życia, rozwijaniu umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów. Pomagam osobom z niskim poczuciem własnej wartości, doświadczającym kryzysów emocjonalnych, poczucia smutku i beznadziei, odczuwającym napięcie, lęk. Pracuję zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi i młodzieżą. Metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb klientów.

Na co dzień pracuję w placówce opiekuńczo – wychowawczej, gdzie uczestniczę w diagnozie i terapii dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w dziennym oddziale psychiatrycznym oraz sądowym ośrodku diagnostyczno – konsultacyjnym. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Poprzez udział w szkoleniach rozwijam wiedzę i umiejętności terapeutyczne.

UMÓW WIZYTĘ ON-LINE

Ładuję...

Wykształcenie:

  • Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej kierowanej przez dr A. Popiel i dr E. Pragłowską, SWPS Uniwersytet Społecznohumanistyczny
  • Stosowana Analiza Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania, SWPS Uniwersytet Społecznohumanistyczny
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, Psychologia (specjalność psychologia kliniczna, psychologia sądowa)

Doświadczenie:

  • Centrum Wsparci Dziecka i Rodziny “Przystań”
  • ALPMIM Interwencja Artystyczna – Piotr Ślęzak
  • CZP Feniks Katowice, Dzienny Oddział Psychiatryczny
  • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny w Bielsku – Białej