Joanna-Jel

Joanna Jeł

PSYCHOLOG, TERAPEUTA, PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Specjalności: diagnoza i terapia psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych. Ukończyła studia podyplomowe „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej” oraz studia z zakresu psychologii transportu. Jest w trakcie nauki w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Katowicach. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, wśród których znalazły się m.in. następujące: Terapia behawioralna dzieci i młodzieży (SWPS we Wrocławiu, 2008), Psychoterapia i poradnictwo (Polski Instytut Terapii Integratywnej w Krakowie, 2010-2011), Diagnoza inteligencji dzieci (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza” w Gdańsku, 2014).

Wykształcenie:

Zdobywała zarówno w placówkach ukierunkowanych na pracę z dziećmi, jak i tych skoncentrowanych na pomocy osobom dorosłym. Były to m.in.:

  • Miejska Komenda Policji w Katowicach; Referat do spraw nieletnich i patologii (współpraca przy projekcie profilaktyczno-edukacyjnym)
  • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lubliń
  • Kindergarten, Del Rio, Laughlin, Air Force Base, Texas, USA (wsparcie psychologiczne)
  • cu (zakres obowiązków: diagnostyka i poradnictwo psychologiczne, prowadzenie psychoterapii)

Doświadczenie:

  • W Zakładzie Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax w Ośrodku dla dzieci z Zaburzeniami Neurorozwojowymi oraz w Poradni Psychologicznej zajmuje się głównie:
  1. – oceną poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci od 3 miesiąca życia
  2. – diagnozą aktualnego poziomu rozwoju umysłowego i procesów poznawczych: percepcji wzrokowej, analizy i syntezy słuchowej, uwagi, pamięci wzrokowej i jej pojemności, zdolności uczenia się
  3. – prowadzeniem terapii dzieci i pomaganiem rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi
  • Obecnie pracuje w Poradni Psychologicznej i Ośrodku dla Dzieci z Zaburzeniami Neurorozwojowymi Bio-Relax.