Hanna Bartkowiak-Szwarc

Hanna Bartkowiak-Szwarc

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Jestem Psychologiem i Psychoterapeutą w trakcie całościowego kształcenia atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Szkole Psychoterapii organizowanej przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu im. Dr J. Babińskiego w Krakowie. W pracy terapeutycznej wykorzystuję głównie nurt psychodynamiczny, który jest mi najbliższy; jednak korzystam również z dorobku innych szkół (podejście egzystencjalne, systemowe) mając na uwadze aktualne potrzeby pacjentów. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą, prowadzę również pary. Szczególnym obszarem moich zawodowych zainteresowań jest osobowość człowieka oraz praca z zaburzeniami jedzenia. Specjalizuję się także w pracy z osobami w kryzysie oraz z pacjentami doświadczającymi problemów emocjonalnych Pracuję zgodnie z kodeksem etyki psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superrewizji.

UMÓW WIZYTĘ ON-LINE

Ładuję...

Wykształcenie:

  • Psychologia o specjalności: Psychologia Kliniczna – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach – 5 letnie studnia magisterskie
  • Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej dla Par – Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Szkolenie z programu rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Program Wspierania Rodziny”
  • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym – Fundacja ETOH
  • Szkolenie „Podstawy teoretyczne i warsztatowe systemów psychoterapeutycznych” – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
  • Kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie – w trakcie 4 letniego całościowego szkolenia atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Doświadczenie:

  • Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionymi Ich Bliskim „Falochron” – Psycholog w Poradni Leczenia Uzależnień oraz Psycholog na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci i Młodzieży
  • Ośrodek Psychoterapii „Kontrapunkt” – Psychoterapeuta
  • Centrum PsychoDietetyki i Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Przemiana” – Psychoterapeuta
  • Doświadczenie Szkoleniowe: udział w licznych programach profilaktycznych dla młodzieży w szkołach średnich: głównie profilaktyka uzależnień oraz profilaktyka zaburzeń odżywiana; szkolenia rady pedagogicznej; prowadzenie treningów umiejętności psychospołecznych dla różnych grup; cetryfikowany realizator programu rekomendowanego przez: PARPA, KBPN „ Program Wspierania Rodziny”