DIAGNOSTYKA

W naszym ośrodku używamy dwóch grup metod metod diagnostycznych. Są nimi: pogłębiony wywiad kliniczny oraz diagnostyka psychometryczna (testy psychologiczne). W zależności od problemu pacjenta oraz rodzaju terapii psycholog decyduje o doborze odpowiedniego testu lub innej metodzie rozpoznania problemu.

Diagnostyka
osobowości

 • diagnoza zaburzeń osobowości oraz
 • diagnoza cech zaburzeń osobowości
 • diagnoza typu osobowości

Diagnostyka
neuropsychologiczna

 • diagnoza funkcji pamięci
 • diagnoza funkcji uwagi
 • diagnoza funkcji wykonawczych
  (kontrola, elastyczność procesów myślowych, kreatywność

Diagnostyka
funkcji intelektualnych

 • zaburzenia poznawcze
 • badanie uwagi, spostrzegania, pamięci, myślenia, mowy

Diagnostyka
zaburzeń lękowych

 • diagnostyka zaburzeń nastroju
 • diagnostyka zaburzeń dwubiegunowych

Diagnostyka
uzależnień

 • diagnostyka podatności na uzależnienia
 • ocena osobowości DDA I DDD

Diagnostyka
psychologiczna dla firm

 • diagnostyka potencjału intelektualnego
 • diagnostyka osobowości, temperamentu, uwagi
 • diagnostyka stylu radzenia sobie w sytuacji stresowej
 • diagnostyka predyspozycji zawodowych

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Dokładna diagnostyka pozwala nam także dobrać odpowiedniego terapeutę, który specjalizuje się w leczeniu danego zaburzenia a także posiada cechy osobowości które ułatwią nawiązanie więzi terapeutycznej.

Proces diagnozy pomaga także podjąć decyzje czy rekomendowana formą pracy jest jedynie psychoterapia czy lepsze efekty osiągniemy łącząc farmakoterapie z psychoterapią.

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Dokładna diagnostyka pozwala nam także dobrać odpowiedniego terapeutę, który specjalizuje się w leczeniu danego zaburzenia a także posiada cechy osobowości które ułatwią nawiązanie więzi terapeutycznej.

Proces diagnozy pomaga także podjąć decyzje czy rekomendowana formą pracy jest jedynie psychoterapia czy lepsze efekty osiągniemy łącząc farmakoterapie z psychoterapią.